Regisztráció

Bejelentkezés

Az árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!

Elfelejtett jelszó

Általános szerződési feltételek

 1. Általános szerződési feltételek
 2. Szolgáltató adatai
 3. Alapvető rendelkezések
 4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 5. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
 6. Termékek rendelkezésre állása
 7. A regisztráció
 8. Ajánlatkérés menete
 9. Vételár és fizetési feltételek
 10. Tulajdonjog fenntartása
 11. Átvétel és szállítás
 12. Elállás joga
 13. Jótállás
 14. Vegyes rendelkezések
 15. Panaszkezelés rendje
 16. Szerzői jogok
 17. Adatvédelem

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.gridshop.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.gridshop.hu/aszf.

 

 1. Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 9027, Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gridshop.hu

Cégjegyzékszáma: 08 09 014052

Adószáma: 13736686-2-08

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék, mint cégbíróság

Telefonszáma: +36-96/508-700

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-72012/2014.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató:

NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft.

8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A

Email: info@neosoft.hu

 

 1. Alapvető rendelkezések:

 

2.1.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.         A jelen Szabályzat 2014. február 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3.         Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

2.4.         Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

3.1.         A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg ajánlatkérés után. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát – ugyanis nem fogyasztók számára nyújt szolgáltatást, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség kerül felszámításra.

 

3.2.         A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

 

3.3.         Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 

4.1.         A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

 

4.2.         Cégünk a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

 

4.3.         Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

 

4.4.         Amennyiben a honlapon szereplő információ ésszerű eljárás mellett homályosnak, hiányosnak, vagy ellentmondónak tűnik, úgy a Felhasználó köteles az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálatát megkeresni, és tájékoztatást kérni. Ennek elmaradása a Felhasználó saját hibájának minősül, és az ezzel összefüggő hátrányos következményekért a felelősség a Felhasználót terheli.

 

4.5.         A Felhasználó ugyancsak nem alapíthat kifogást, igényt, felszólalást, illetve bármilyen jogorvoslatot az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.-vel szemben az áru olyan tulajdonsága miatt, amely az áru rendeltetésétől nem idegen, az áru rendeltetésszerű működését nem befolyásolja, és amelyről a Felhasználó a megrendelést megelőzően az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálatától telefonon vagy elektronikusan felvilágosítást, tájékoztatást szerezhetett volna (pl: áru színe, mérete).

 

 1. Termék rendelkezésre állása

 

5.1.         A Felhasználó által ajánlatkérésként elküldött, az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. által visszaigazolt , majd a Felhasználó véglegesen elfogadott megrendelése alapján a Felhasználó részére legyártott, méretre vágott vagy kizárólag a Felhasználó részére megrendelt termékekre vonatkozó rendelés lemondása esetén az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. jogosult a megrendelésben szereplő termékek teljes vételárának 30 % -át meghiúsulási kötbérként megtartani.

                  

5.2.         A Felhasználó ajánlatkérésére az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. által küldött ajánlat akkor tekinthető a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé , azaz elolvashatóvá válik. Nem terheli az E.ON Gazdasági szolgáltató Kft-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben az ajánlat azért nem érkezik meg a Felhasználóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető.

 

 1. A regisztráció

 

6.1.         Az E.ON GridShop webáruházon keresztül történő ajánlatkéréshez és megrendeléshez regisztráció szükséges. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

 

6.2.         A regisztráció elektronikusan, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik a GridShop webáruházon keresztül, és feltétele, hogy a Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

 

6.3.         Még nem regisztrált Felhasználóinknak – amennyiben ajánlatkérést szeretnének elküldeni az E.ON GridShop részére – mindenképpen regisztrálniuk kell.

 

6.4.         Korábban már regisztrált felhasználóink akár a kosár összeállítása előtt, akár utána a weboldal tetején középen a Belépés feliratú linkre kattintva megjelenő két mezőbe beírt e-mailcímük és jelszavuk beírásával tudnak bejelentkezni. A bejelentkezési lehetőséget a GridShop a vásárlási folyamatban automatikusan is felkínálja abban az esetben, ha a Felhasználó, aki még nem lépett be a webshopba, több terméket nem kíván a kosarába tenni és a kosarába betett termékekkel kapcsolatban ajánlatot kíván kérni, a kosár oldal „Tovább” gombjára kattintva.

 

6.5.         A regisztrált Felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti: ehhez először be kell lépnie felhasználónevével és jelszavával, majd a „Regisztráció törlése” gombra kattintva törölhető a regisztráció.

 

6.6.         A regisztráció során csak az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el (az E.ON GridShop webáruházban csak gazdasági társaságok vásárolhatnak).

 

 1. Ajánlatkérés menete

 

7.1.         Az E.ON GridShopban első lépésben ajánlatkérésre van lehetőség. A webáruházba beérkezett ajánlatkéréseket a webáruház adminisztrátora szerkesztheti, törölheti és hagyhatja jóvá. A beérkezett ajánlatkérések nem minősülnek megrendelésnek, csak a webáruház adminisztrátora által visszaigazolt és a felhasználó által jóváhagyott ajánlatok minősülnek megrendelésnek.

 

7.2.         A Felhasználó ajánlatkérését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék felsorolás nézetében megjelenő piros háttéren található fehér bevásárlókocsit ábrázoló gombra, vagy a termék részletes nézetekor látható „ajánlatot kérek” szöveggel kiegészített ugyan ilyen gombra kattintva lehet a termékeket a kosárba helyezni.

 

7.3.         A mennyiség beírásával Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

 

7.4.         Ha a „Kosár tartalma” gomb fölé visszük a kurzort, akkor megjelenik a kosár gyors nézete, ahol megtekinthetők az addig kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát. A „Kosár tartalma” gombra kattintva a kosár oldalra jutunk, ahol ugyan azok a lehetőségek, mint a kosár gyorsnézetben, csak itt láthatóvá válik az ajánlatkéréshez szükséges folyamatok következő lépései.

 

7.5.         Ezt követően ”A kosár tartalma” ablakban az „Ajánlatot kérek” piros gombra kattintva lehet eljutni a következő oldalra, ahol a még nem regisztrált Felhasználóink regisztrálhatnak, a regisztrált Felhasználóink pedig e-mail-címük és jelszavuk megadásával bejelentkezhetnek.

 

7.6.         A bejelentkezést követő oldalon megjelenítjük a regisztrációkor felhasználónévnek megadott e-mail címet, így ellenőrizheti a regisztrált felhasználó, hogy saját adataival lép be a webáruházba. Amennyiben megegyezik a webáruházban megadott felhasználónév a megjelenített e-mail címmel, a „Tovább” gombra kattintva folytatható az ajánlatkérés.

 

7.7.         Az első megrendeléskor a belépett regisztrált felhasználónak a „Szállítási adatok” nevű oldalon ki kell töltenie a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, a számlázási információkat, ki kell választania az átvételi, szállítási lehetőségeket, kötelezően meg kell adni a kiszállítás kért időpontját, valamint a kiszállítással kapcsolatban írható megjegyzést a webáruház adminisztrátorának. További belépéskor a korábban megadott adatokat nem szükséges újra megadni, de az adatok minden egyes ajánlatkéréskor módosíthatóak.

7.8.         A „Szállítási adatok” oldal adatainak kitöltése és kiválasztása után az ajánlatkérést folytatásához a „Tovább” gombra kell kattintani. Ezt követően az „Ajánlatkérés leadása” oldalra jutunk, ahol újból ellenőrizhetők az ajánlatkérés, számlázás, kapcsolattartás adatai, illetve megtekinthető az ajánlatkérésre elküldött termékek összegzése is.

 

7.9.         A „Kérem az ajánlatot” gombra kattintva lehet elküldeni az ajánlatkérést. Módosítani az oldal alján található „Vissza” linkre kattintva lehet az ajánlatkérést.

 

7.10.      A „Kérem az ajánlatot” gomb megnyomásával lehet az ajánlatkérést elküldeni az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálatára.

 

7.11.      A Felhasználó a “Kérem az ajánlatot” gombra kattintva még nem kötelezi el magát a vásárlásra, de elfogadja ezen ÁSZF érvényességét és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Társaság az ajánlatkérés elküldése után automatikusan egy kézhezvétel megerősítését tartalmazó elektronikus levelet küld, amely azt igazolja, hogy a felhasználó ajánlatkérését az E.ON webshop megkapta; ez azonban nem jelenti a Felhasználó ajánlatának elfogadását.

 

7.12.      Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

7.13.      A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. kinyilvánítja az ajánlatkérés elfogadását, amelyet egy külön e-mailben küldésével igazol vissza, és a visszaigazolt ajánlatkérést az ajánlatot kérő is elfogadta. A visszaigazolás tartalmazza az ajánlatkérés részleteit: a megrendelés számát, a megrendelő adatait, a megrendelt termék(ek) megnevezését, mennyiségét, árát, az esetleges csomagolási költséget, a kiválasztott átvételi helyszínt és módot, és a megrendelés végösszegét.

 

7.14.      Az ajánlatkérés visszaigazolására az ajánlatkérés beérkezésétől számított 24 órán belül, többnapos ünnepek, vagy hétvége esetén pedig az ünnepet, vagy a munkaszüneti napot követő munkanapon kerül sor.

 

7.15.      A visszaigazolt ajánlatkérés 60 napig érvényes, az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. ennyi ideig tartja a visszaigazolásban szereplő ajánlatát, azt követően az ajánlatkérő számára félretett termék(ek)et az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. ismételten felszabadítja a többi Felhasználó számára – azaz rájuk újabb ajánlatkérés tehető.

 

7.16.      Az E.ON GridShop webshopban ajánlatkérésre megküldött termékek áráért csak az ajánlatkérés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát az ajánlatkérés visszaigazolásáig fenntartjuk.

 

7.17.      A Felhasználó az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. honlapján való regisztrációval, továbbá a telefonon vagy elektronikusan leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja, az ajánlatkérés és rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 

 1. Vételár és fizetési feltételek

 

8.1.         A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely nettó ár, nem tartalmazza az általános forgalmi adót, az esetleges szállítás, csomagolás, összeszerelés, beüzemelés költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. az ajánlatkérést követően visszaigazolja.

 

8.2.         A termék végleges ára az az ár, amely az ajánlatkérés visszaigazolásában megadásra került. A végleges ár a készlet erejéig meghirdetett akciók esetében a visszaigazolásban megjelölt rezerválási időn túl, de az akció időtartamán belül csak addig érvényes, ameddig a termék készleten van.

 

8.3.         A megrendelt termék vételárának kifizetése átutalással történik az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. ajánlatának vevő általi elfogadását követően.

 

8.4.         Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, de a termék megrendelhető és a Felhasználó igényt tart a termék megrendelésére, akkor az ilyen módon megrendelendő terméket előre ki kell fizetni. Az előleg kifizetése előreutalással történik.

 

8.5.         A fizetés menete:

 

8.5.1.     Az E.ON GridShopba beérkező ajánlatkérők az E.ON GridShop adminisztrációs felületén tekinthetőek meg.

8.5.2.     A beérkezett ajánlatkérőket az E.ON adminisztrátora tekinti át: ellenőrzi a termék készleteket és árakat;

8.5.2.1.         az E.ON GridShopban ár nélkül, „Kérjen ajánlatot!” megjegyzéssel szereplő termék(ek) esetén árat kalkulál;

8.5.2.2.         az olyan termék(ek) esetén ahol a termék átadásához – függetlenül az átvétel módjától – csomagolás szükséges és a csomagoló anyagnak külön költsége van költséget kalkulál;

8.5.2.3.         a Felhasználó vásárlásának értékét – amennyiben a megrendelés mellett dönt - minden esetben banki átutalással kell kiegyenlítenie, azonban az E.ON GridShop adminisztrátora választja ki, hogy a fizetés előre utalás, vagy az áru(k) átvételét követően 14, nap határidővel történő banki átutalás legyen. A halasztott fizetés összege nem haladhatja meg az utolsó három pénzügyileg kiegyenlített rendelés összesített értékének 30%-át, és nem haladhatja meg az 1 millió Ft-ot. 

 

 1. Tulajdonjog fenntartása

 

A visszaigazolt ajánlatkérésben szereplő árucikk az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik, azaz amíg az árucikk vételára nem kerül jóváírásra az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. bankszámláján .

 

 

 1. Átvétel és szállítás

 

10.1.      Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

10.2.      Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

10.3.      A Felhasználó által megrendelt áru átvételével kapcsolatban a vevő az alábbi lehetőségek közül választhat:
 • személyes átvétel az E.ON un. „Központi” raktáraiban:

9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.

7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2. (Teherporta az Arányosi utca felől)

 

 • személyes átvétel az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. átadási helyszínein:

8000 Székesfehérvár, Királysor u 1. A ép. (Teherporta a Gáz utca felől)

9700 Szombathely, Szent Gellért u 2.

2800 Tatabánya, Március 15 tér 11

8200 Veszprém, Vízvezeték utca 1.

8900 Zalaegerszeg, Kert u 9.

7400 Kaposvár, Guba S u 57.

8360 Keszthely, Georgikon u 24.

8800 Nagykanizsa, Király u 1.

8600 Siófok, Kisfaludy u. 18.

7100 Szekszárd, Keselyűsi u 2.

2400 Dunaújváros, Verebély út 21.

 

 • kiszállítás a Felhasználó által megadott helyszínekre

 

 

10.4.      Az átvételi lehetőségek kiválasztásakor Felhasználó megadhat egy idő intervallumot, hogy mely időponttól milyen időpontig szeretné a rendelését átvenni vagy kiszállíttatni, amit az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. igyekszik figyelembe venni, de fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási kapacitásai függvényében a kért átvételi dátumot módosítsa. Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. által vállalt átvételi időpont a vevő ajánlatkérésére küldött ajánlatkérés visszaigazoló e-mail tartalmazza.

 

10.5.      A Felhasználó köteles jóváhagyott megrendelését rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Felhasználónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány).

 

10.6.      Amennyiben a Felhasználó nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 30 napon belül, az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy naponta 10.000 Ft kötbért terheljen ki Felhasználónak a késedelmes időszakra.

 

10.7.      Az átadás-átvétellel az áruban bekövetkező kár veszélyének viselése a Felhasználóra száll át.

 

10.8.      Az átvételt követően az áruban bekövetkező sérülésekért, hiányokért E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft-t felelősség nem terheli. Amennyiben az adott termékre jogszabály jótállást nem ír elő, úgy hiba miatti kifogás esetén a Felhasználónak kell igazolnia, hogy a hiba az átadás-átvétel időpontjában az áruban már megvolt.

 

10.9.      A termék fuvarozása a Felhasználó igénye szerint, a visszaigazolt ajánlatkérésben kikötött feltételek alapján történik. A fuvarozás mindenkori díjait az ajánlatkérésre adott ajánlatkérő visszaigazoló e-mail tartalmazza.

 

10.10.  A számlát, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár/szállító előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el! A megrendelések szállítása munkanapokon történik 7-17 óra közötti időszakban.

 

10.11.  Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

 

10.12.  Termékek csomagolása

10.12.1.      Bizonyos termékeket csak speciális csomagolóeszközzel együtt lehet megrendelni. A speciális csomagolóeszköz (kábeldob) költségét az E.ON GridShop adminisztrátora feltűnteti a Felhasználó által a webáruházba eljuttatott ajánlatkérésre adott válaszában.

10.12.2.      Amennyiben a vevő a termékhez járó csomagolóeszközt (kábeldob) az átvételtől számított 4 hónapon belül sérülésmentesen visszajuttatja az E.ON részére, az általa kifizetett csomagolóeszköz értékét az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. visszafizeti számára. 4 hónapon túli visszahozatal esetén a visszavételt garantálni nem tudjuk, a visszavétel lehetőségét és feltételeit egyedileg bíráljuk el.

 

 1. Elállás joga

 

11.1.      A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az elállási jog hatálya azokra a szerződésekre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással (…). A Ptk. 685. § d) pontja értelmében a fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy;Miután webáruházunkban kizárólag gazdasági társaságok vásárolhatnak és ezen termékekre vonatkozóan a szerződést a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben kötik meg az elállási jog a Felhasználókat, mint gazdasági társaságokat nem illeti meg. Nem illeti meg továbbá az elállás joga a Felhasználót abban az esetben sem, olyan termék értékesítése esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet az utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

 

 1. Jótállás

 

12.1.      Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak irányadóak.

 

12.2.      Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

 

12.3.      Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év.

 

12.4.      A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

12.5.      A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát illetve jótállási jegyet (az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat [alkatrészellátás, javítószolgálat] a jótállási jegy tartalmazza, amennyiben a termék jótállás alá tartozik). Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

 

12.6.      Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 1. Vegyes Rendelkezések

 

13.1.      Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

13.2.      Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

13.3.      Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

13.4.      Az E.ON GridShop-on keresztül történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 

13.5.      Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a
 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

13.6.      A www.gridshop.hu weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra. Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft-t semmilyen felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalak tartalmának és működésének tekintetében.

 

13.7.      Felhasználó részéről kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítési igényeket, amennyiben az életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint az olyan egyéb károkat, amelyek az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. részéről történő szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésen alapulnak. Kötelességszegés esetén az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható károkért vállal felelősséget.

 

13.8.      Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

 

13.9.      Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma vagy hiba a Felhasználó által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.

 

13.10.  Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

 

13.11.  Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.gridshop.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

 

13.12.  Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Felhasználó az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

 

13.13.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 

 

 1. Panaszkezelés rendje

 

14.1.      Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

14.2.      Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

 

14.3.      Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Szerzői jogok

 

15.1.      Miután a Gridshop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Gridshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

15.2.      A Gridshop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

15.3.      A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

15.4.      Tilos a Gridshop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Gridshop.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

15.5.      A Gridshop.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

15.6.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 99.000 Ft, illetve szavanként bruttó 25.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://gridshop.hu/adatvedelem

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. További információk Rendben